Video Clip Lời Chứng về Giấc Mơ của Francis Hùng Khi Mới Đến với Hội Thánh

Đây là đoạn video do Francis Hùng thực hiện, công bố trên Youtube, trên facebook, và các web sites. Đó là lúc anh ta có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của anh ta, ban cho anh ta một … → Bấm vào đây để đọc tiếp

Video Clip “Nhận Tội” của “Sứ Giả Nước Trời” Francis Hùng

Bản tính thật của “Sứ Giả Nước Trời” Vương Hữu Hùng, tự Diễn Giả Francis Hùng, tự Phao Lô Vương (trước đây là Paul Vương) là: Chỉ cần không phạm luật pháp thế gian, thì cứ làm và làm nhiều … → Bấm vào đây để đọc tiếp