1,485 views

Trang Hình Ảnh về Diễn Giả Francis Hùng

Kính thưa quý bạn đọc.

Đây là trang sưu tập các hình ảnh liên quan đến: Vương Hữu Hùng, tự Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực, tự Phao Lô Vương (biệt danh cũ là Preacher Paul Vương), tự “Sứ Giả Nước Trời.”

Hình mới nhất ở dưới cùng.

Vương Hữu Hùng chính là Francis Hùng và cũng là Paul Vương

Vương Hữu Hùng tự Francis Hùng, tự Paul Vương
ngỗ ngáo và trịch thượng xưng mình là “Sứ Giả Nước Trời”

Vương Hữu Hùng, tự Francis Hùng, tự Paul Vương, tự Phao Lô Vương
vu khống tôi ăn cắp tên “Paul Vương” của anh ta.
Sự thật đã được tôi trình bày ở đây: http://www.paulvuong.com/loi-noi-dau-3/

Vương Hữu Hùng, tự Francis Hùng, tự Paul Vương, tự Phao Lô Vương
Buộc phải công khai xưng tội (thay vì đổ thừa là bị các nạn nhân quyến rũ
và đổ thừa là tại tin vào tín lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi)
và xin lỗi các nạn nhân vì lời vu khống của anh ta,
xin lỗi người đã đưa tội anh ta ra trước Hội Thánh,
vì sau khi nhận tội thì lại cáo buộc ngược người đưa tội anh ta ra trước Hội Thánh đã nói dối.


Hãy nghe Francis Hùng nói và xem Francis Hùng làm.
Sau khi tuyên bố những lời trên đây vào ngày 8/2/2015
thì bắt đầu từ ngày 25/02/2015 lên tiếng bêu rếu quá khứ phạm tội trước khi quay lại với Chúa của tôi, nhờ nghe lõm ai đó thuật lại lời làm chứng của tôi trước Hội Thánh.
“Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn” (II Phi-e-rơ 2:22).

Comments are closed.

1,485 views