2,663 views

Video Clip “Nhận Tội” của “Sứ Giả Nước Trời” Francis Hùng

Bản tính thật của “Sứ Giả Nước Trời” Vương Hữu Hùng, tự Diễn Giả Francis Hùng, tự Phao Lô Vương (trước đây là Paul Vương) là: Chỉ cần không phạm luật pháp thế gian, thì cứ làm và làm nhiều lần khi có cơ hội, cho dù biết rõ đó là vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Có lẽ “Sứ Giả Nước Trời” nghĩ rằng chỉ cần “xưng tội” là hết tội!
Thật, không thể tưởng tượng một người có văn bằng cử nhân luật (theo anh ta tự xưng) mà lại làm ra cái video clip này. Điều đó chứng minh “thần khí” ở trong anh ta đã khiến cho anh ta không còn biết mình đang làm gì!

Trong tương lai, tôi sẽ có một bài nhận định về từng câu phát biểu của “Sứ Giả Nước Trời” trong video clip này.
.
.

Comments are closed.

2,663 views